Αναγκαίες διευκρινίσεις

Αναγκαίες διευκρινίσεις

Σχετικά με τη σχέση του Χώρου Στέγασης Προσφύγων City Plaza με τα ΜΜΕ, ως Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους Οικονομικούς και Πολιτικούς Πρόσφυγες, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής: 1. Προφανώς θεωρούμε τα ΜΜΕ, ιδιαίτερα τα καθεστωτικά, πρωτίστως μηχανισμό χειραγώγησης και τριτεύοντως εργαλείο ενημέρωσης. Με αυτή την έννοια, είμαστε εξαιρετικά καχύποπτοι απέναντι στην…περισσότερα →
Τρεις λόγοι για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο Χώρο Στέγασης Προσφύγων City Plaza στην Αθήνα

Τρεις λόγοι για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο Χώρο Στέγασης Προσφύγων City Plaza στην Αθήνα

Πολιτικό Σημείωμα για την ενημέρωση και ειδικότερα την έκδοση ψηφισμάτων αλληλεγγύης στο εξωτερικό αλλά και την Ελλάδα Πρώτον, γιατί αποτελεί έμπρακτη απάντηση στο κλείσιμο των συνόρων, στον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα, στη Συμφωνία της Ντροπής ΕΕ – Τουρκίας και στην αντιπροσφυγική στάση της ελληνικής κυβέρνησης, που γκετοποιεί, απελαύνει και…περισσότερα →