Αναγκαίες διευκρινίσεις

Σχετικά με τη σχέση του Χώρου Στέγασης Προσφύγων City Plaza με τα ΜΜΕ, ως Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους Οικονομικούς και Πολιτικούς Πρόσφυγες, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Προφανώς θεωρούμε τα ΜΜΕ, ιδιαίτερα τα καθεστωτικά, πρωτίστως μηχανισμό χειραγώγησης και τριτεύοντως εργαλείο ενημέρωσης. Με αυτή την έννοια, είμαστε εξαιρετικά καχύποπτοι απέναντι στην «έγκυρη ενημέρωση», όταν μάλιστα αυτή αφορά κινηματικά εγχειρήματα όπως μια κατάληψη στέγης για τους πρόσφυγες.

2. Παρ’ όλα αυτά, επειδή πιστεύουμε ότι το ζήτημα της στέγασης των προσφύγων, όπως και η γενικότερη ρατσιστική ευρωπαϊκή και ελληνική πολιτική απέναντί τους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με την κινηματική αντιπληροφόρηση, αλλά χρειάζεται ευρύτερη απεύθυνση και επειδή εκτιμάμε από πολλές εμπειρίες μας ότι μια γενικευμένη επίθεση των ΜΜΕ προαναγγέλλει και νομιμοποιεί την κρατική καταστολή, επιλέξαμε συλλογικά τη λελογισμένη παρουσία τους στο χώρο, προστατεύοντας πάντοτε την ιδιωτικότητα των παρευρισκομένων, για την προβολή της κατάληψης και των θέσεών μας και περιορισμό, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι δυνατό, της τηλέ-μυθοπλασίας.

3. Ασφαλώς, κατανοούμε ενδεχόμενες κριτικές για αυτή μας την επιλογή και δεν τις σχετίζουμε καθόλου με τις συκοφαντικές και αντικινηματικές επιθέσεις διάφορων κύκλων εναντίον μας. Ωστόσο, αν και γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια λεπτή ισορροπία που δεν αποκλείει λάθη, επιμένουμε ότι η διάδοση των ιδεών της κατάληψης και των αναγκών των προσφύγων αποτελεί το υπέρτατο κριτήριο.

Την στάση μας κατά περίπτωση, συντονίζει η Ομάδα Επικοινωνίας σε συνεργασία με τη συνέλευση της Πρωτοβουλίας και της κατάληψης.

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους Οικονομικούς και Πολιτικούς Πρόσφυγες – Χώρος Στέγασης Προσφύγων City Plaza

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone