Swedish: 22:a April 2016- 22 :a Oktober 2017: CITY PLAZA FIRAR ETT OCH ETT HALVT ÅR

Nyhetsbrev Oktober 2017

 

För 6 år sedan blev City Plaza ett av alla de hotell, företag och affärer som tvingades stänga på grund av sviterna av den ekonomiska krisen 2008 och dess efterföljande åtstramningspolitik. Men istället för att låta det stå övergivet år efter år ockuperades hotellet i April 2016 av 250 flyktingar och aktivister. För ett och ett halvt år sedan blev alltså City Plaza ett självorganiserat flyktingboende och solidariskt center. Och under de 500 dagar som fortlöpt sedan City Plaza ockuperades har solidariska alternativ klarat av att ge sammanlagt över 1.700 människor (oavsett nationalitet eller legal status) ett gratis och värdigt boende, mitt i centrala Aten. City Plaza består av 120 rum och har plats för 350-400 människor åt gången, av vilken en tredjedel är barn.

 

Det gångna ett och ett halvt året kan mätas i 385.000 varma måltider, i 35.000 arbetstimmar i de säkerhetsskift som ansvarar för säkerheten på City Plaza. Det kan mätas i de 13.560 timmar av bemannad reception. Eller i de 32.700 toalettrullar som lämnats ut från hotellets förråd. 156 fulla skåpbilar har sedan starten transporterat grönsaker och kött till City Plaza. Oräkneliga timmar har lagts på städning, i vår egen vårdcentral, i skolklasser, i den kvinnoseperatistiska gruppens arbete, i aktiviteter för barn i och utanför City Plaza.

MEN MAJORITETEN AV ALLT SOM HÄNT UNDER DEN HÄR TIDEN KAN INTE RÄKNAS I SIFFROR

Det går inte att mäta betydelsen av att istället för tältläger eller Atens gator kunna leva på en säker plats, där ens integritet respekteras och där den öppna kommunikationen, gemenskapen och de gemensamma besluten är centralt. Vi kan inte i siffror mäta det gränsöverskridande community City Plaza skapat. Ett community där före detta boende på City Plaza håller kontakten och solidariserar med varandra över hela Europa.

Det faktum att City Plaza bara finansieras genom donationer från privatpersoner och solidaritetsgrupper kanske får den gångna tiden och allt som skapats här att låta overklig. MEN DET ÄR INTE ETT MIRAKEL. CITY PLAZA ÄR RESULTATET OCH BEVISET PÅ VAD SOLIDARITET OCH SJÄLVORGANISERING ÄR KAPABEL TILL.

City Plaza är resultatet av vad hundratals flyktingar, Atenare och internationella volontärer skapat, ett hem och ett unikt kollektiv. City Plaza är gränslös solidaritet mellan människor. City Plaza är ett resultat av vad människor över hela världen skapat genom att ha bidragit med pengar och engagemang som skapat ett skydd mot vräkning.

 

MÖTA BEHOVEN, ÖKA KRAVEN, TA TILLBAKA SOCIALA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER. CITY PLAZA KOM SOM ETT SVAR FRÅN SOLIDARITETSRÖRELSEN MOT DE KATASTROFALA EFFEKTERNA AV EU OCH TURKIETS ÖVERENSKOMMELSE. DET KOM SOM ETT SVAR PÅ MILITARISERINGEN OCH STÄGNINGEN AV FLYKTVÄGARNA GENOM BALKAN. CITY PLA ZA OCKUPERADES FÖR ATT ERBJUDA DE AV SAMHÄLLET FÖRSKJUTNA ETT SÄKERT OCH VÄRDIGT ALTERNATIV TILL DE MISERABLA, OHYGIENISKA OCH FRUKTANSVÄRA OMSTÄNDIGHETERNA I FLYKTINGLÄGREN, I HOTSPOTSEN PÅ ÖARNA OCH I FÖRVAREN. GENOM DETTA HAR CITY PLAZA BEVISAT ATT:

Värdiga boenden och livsomständigheter är inte en omöjlighet. Även länder som varit tyngda av kriser, som t.ex. Grekland, kan skapa detta. När EU:s migrationspolitik går ut på selektivt utesluta och förtrycka migranter, kommer det till oss, gräsrötterna, samhället som växer underifrån, solidaritetsrörelsen, att garantera och tillsammans skapa de sociala och politiska rättigheter som samhället förvägrar och tar från flyktingar.

 

ÅTERSKAPANDET AV MIGRATIONSPOLITIKEN MEDFÖR NYA UNDANTAG.

Efter överenskommelsen mellan EU och Turkiet, efter att flyktvägen genom Balkan omöjliggjorts, så minskade ”trycket” på gränserna radikalt, människor kom ingenvart. I samband med detta flödade välgörenhetspengar från Europa och FN in i de institutioner som hanterade migrationspolitik. Man skapade experter för att hantera flyktingpolitiken. Detta genom att införa undantag från asylrätten och tvångsmässigt vilja föra människor direkt till Turkiet, förvissade om att Turkiet är ett säkert land vad gäller flyktingmottagande.

Samarbetet mellan Erdogans regering i Turkiet och EU, återinförandet av de illegala push-back strategierna för den grekiska kustbevakningen och de avskyvärda levnadsvillkoren i lägren är vad EU kallar för att ha ”lyckats med migrationspolitiken”.

Och i jämförelse med alla de resurser som getts, i jämförelse med all personal som anställts av olika NGO:s är resultaten dåliga. Även ifall de mest fruktansvärda tältlägren (synonyma med lidande, död och förtryck) stängts ned, även fast tält ersatts med baracker, kvarstår faktum att flyktinglägren ligger i de yttersta utkanterna av städerna. Detta vidmakthåller det sociala och utrymmesmässiga förtrycket av flyktingar. Tillgängligheten till utbildning, psykisk sjukvård, grundläggande offentlig service och möjlighet till att skapa sociala nätverk är genom denna placering omöjlig och otillräcklig. Samtidigt som flyktingar lever isolerat i dessa läger tar det tid att komma därifrån. Processen och handläggningen är långsam. Och den integration som förs finns inte på öarna utan på fastlandet. Flyktingar på öarna är fast i utanförskap och isolering. City Plaza är ett motexempel på detta.

 

FÖRSVARA MOTEXEMPLET.

City Plaza överlever endast tack vare frivilligas arbete. Men även om City Plazas kostnader är en femtedel i jämförelse med kostnaderna för statens flyktingläger- så finns det såklart utgifter. Färsk mat och värmeolja höjer våra utgifter markant. Till det finns också andra kostnader för medicin, tvätt, skolmaterial, städ-och hygienartiklar. Support från utomstående är viktigt för att finansiera City Plaza men också viktigt för att försvara City Plaza då hotet om vräkning fortfarande existerar. En vräkningsorder skrevs från statliga åklagare i April 2017, en vräkningsorder som polisen har rätt att verkställa. Men, verkställandet måste dock hantera den breda solidaritetsrörelsen som stödjer City Plaza och också det massiva motståndet mot en eventuell vräkning. På grund av detta verkar Grekiska myndigheter vara mer toleranta mot oss och andra liknande lösningar på flyktingboenden.

 

HÅLL CITY PLAZA ÖPPET.

City Plaza lider idag av finansiella problem. Den internationella insamlingen gick oväntat bra det första året men nu har responsen minskat. Därför vänder vi oss återigen till er, alla människor och grupper som från första början gjort City Plaza möjligt. Vi vänder oss till lokala grupper om att arrangera stödevent, fester och ber dem sprida ordet. Vi vänder oss till nätverk utanför Grekland och ber även dem om samma sak. Genom att använda den tyska plattformen ”The Best Hotel in Europe” kan man skänka pengar. Vi tar också emot donationer direkt till City Plaza. Vid sidan av alla de kampanjer från City Plaza kommer vi nu också regelbundet skicka ut detta nyhetsbrev.

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone